Torbjörn Lundgren sitter framför en bokhylla och håller upp en bok

Om teknikens möjligheter

Tekniken skapar nya möjligheter som det gäller att ta tillvara på rätt sätt. Klicka på bilden så kommer en beskrivning av innehållet i menyerna här intill.

Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."

Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Marshall McLuhan - Explorations - 05-18-1960 - The World is a Global Village

Varje gång ett nytt medium framträder uppstår problemet med att de gamla medierna är de självklara. Detta resonerar Marshall McLuhan om i denna film.

The Medium is the Message

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Öppna ögonen för de nya vägarna

När missionärerna i Australien gav urbefolkningen yxor av stål rasade deras kultur, konstaterar Marshall McLuhan. Torbjörn Lundgren funderar vidare.
Else Nygren på sitt arbetsrum

Om nintendogenerationen - del 2.

Else Nygren är docent vid Uppsala universitet och forskar om människans relation till datorn...
Bild på robotar

Robotleksaker påverkar barns tänkande - Sherry Turkle del 3.

Professor Sherry Turkle resonerar i denna film, som är den tredje av tre, om hur...
Sherry Trukle porträtt

Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...
Bild av studenter i arbete på universitetet

Om nintendogenerationen - del 1.

Docent Else Nygren forskar om förhållandet människa dator och hon bruker tala om...

Sidor