Else Nygrens beskrivning av det medvetna och omedvetna i två nivåer

Om den här portalen

Fungerandemedier.se bygger på att vi avläser information med alla sinnen. Mycket sker medvetet, annat omedvetet. Nu finns det möjligheter bortom ett ensidigt textberoende. Klicka här så beskriver vi synsättet bakom portalen.
Simon talar inför gruppen

Tillgängliga nyhetsbrev

Nyhetsbrev som kommer med e-posten är ofta hopplösa för den som har svårt att läsa. Men det går att göra något åt. Simon Österman presenterar och får kommentarer under arbetets gång med ett sådant.

E-delegationen diskuterar lättläst och Begripsam

På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam.
Camilla Forsberg porträtt

Svårt att begripa lättlästa myndighetstexter

Ingen tydlig avsändare, svårt att förstå vem texten riktar sig till och brist på helhetstänk. Det är några av Camilla Forsbergs slutsatser när hon analyserat så kallat lättlästa texter hos sex olika myndigheter.
Bild på böckerna

Läsvärda böcker om språket

Det har sagts att läsning och skrivning är det mest komplicerade vi människor gör. Och så är det.

Autoöversättning - hur bra är det

Företaget Funkanu har tillsammans med Språkrådet och med finansiering av Internetfonden undersökt hur det fungerar när myndigheter och kommuner väljer att integrera Google Translate på sina webbplatser.

Asperger och Autism, Skola och Medier

Man måste känna till personernas förutsättningar för att kunna göra bra medier.

Att läsa med läsplatta

Vad är skillnaden med bok och läsplatta? En nybörjare undersöker.

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsandet fungerar olika på olika medier. Gustaf Öqvist Simyr är doktor i datalingvistik och har tittat närmre på skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones?
Bild på TT:s sajt

TT-språket - en språkguide

Till nytta för alla som skriverTT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av press, radio, tv och nyhetssajter på internet.
Bild på webbsidan

Mittuniversitetets webbplats - Läsa & skriva

Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...

Sidor