Användarcentrerat arbetssätt

Deltagare testar och tänker
Rule Communications visar hur de arbetar för att skapa tillgänglighet utifrån konceptet universell utformning.

Företaget Rule Communication arbetar, med medel från PTS, på att skapa ett tillgängligt nyhetsbrev. Detta gör de genom att använda ett användarcentrerat arbetssätt. Det har i sin tur Simon Österman följt i sitt examensarbete på KTH.

Rapporten presenteras detta arbete. Torbjörn Lundgren har också i ett separat dokument kommenterat arbetet utifrån det synsätt som Begripsam har.

Bifogat material: