Att beskriva vad som är min egen svårigheter - pass 10

Några av begripsams deltagre på scenen under heldagsseminariet Universell utformning i praktiken maj 2016

Att beskriva vad som är min egen svårighet - Deltagarna berättar om vad de tycker är svårigheter inom det kognitiva området så som de upplever det och hur de vill samarbeta sins emellan och med myndigheter och företag för att göra något åt det. från vänster: Tomas Karlsson, Malin Nelson,  Peder Johansson, Simon Sjöholm och Annika Johansson,samtalar under ledning av moderatorn Hans von Axelsson från Myndigheten från Delaktighet,