Att läsa med intellektuell funktionsnedsättning

Vad vet vi och vad behöver vi lära oss?

Jakob Åsberg, som är fil. dr. i psykologi vid Göteborgs universitet försöker här ta ett grepp om de senaste två decenniernas forskning om läsning hos barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning). Han gör nedslag i litteraturen om detta och visar vad som borde göras ytterligare.

Föreläsningen hölls på den sjätte Nordiska Kongressen om dyslexipedagogik 11-13 aug. 2011 i Stockholm.

Länkar: