Oacceptabla skillnader på 1940-talet

Redan på 1940-talet konstaterade Carl Cederblad att läsfärdigheten var för låg hos svenska...