Digital delaktighet - krav för demokratin, del 6 av Det nya språket

Kampanjen Digidel 2013 har till syfte att få ytterligare 500 000 personer att använda dator och internet.