Bild på portalen Dyslexi.org

Medias möjligheter utforskas och förverkligas

Dyslexiförbundets mediaprojekt som drevs 2010 till 2012, omfattades flera delar där framtagandet av portalen www.dyslexi.org var central.

Visst kan man filma med små resurser

I juni 2010 ordnade Dyslexiförbundets mediaprojekt en kurs på Kaggeholms folkhögskola. Vi lä...