Fakta om e-böcker

Bild på skriften
När vi talar om en bok tänker vi oftast på en tryckt text försedd med pärmar.Bokens form är ständigt under förändring. Ljudbok, talbok e-bok, punktbok, svarttextbok? Här reds begreppen ut.

I ett brett upplagt samarbete gjordes 2007 ett försök att hitta en gemensam terminoliogi för alla de olika former av böcker som idag finns.

I skriften som framställdes av Specialpedagogiska skolmyndigheten beskrivs de olika typerna av e-böcker som finns. När man där talar om en bok, menar man ett offentliggjort litterärt verk, som kan finnas i olika former. Den digitala tekniken har nämligen öppnat för nya möjligheter och idag kan mycket annat än den traditionella bokens delar ingå, till exempel ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet.

Skriften är tänkt för den som är i behov av e-böcker och som har upptäckt att de kan fungera på flera olika sätt. Det är därmed också ett viktigt verktyg för den som vill kommunicera med sin målgrupp.

Det finns alltså all anledning att allt fler börjar använda den terminologi som presenteras i skriften.

Skriften är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med en arbetsgrupp som letts av Terminologicentrum(TNC). Gruppen har bestått av representanter för Bibliotekstjänst, Talboks- och punktskriftsbiblioteket(TPB), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF), Föreningen Svenska Läromedel (FSL) och Dyslexiförbundet FMLS.

Bifogat material: 
Länkar: