Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...