Helen Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.