Samtal om lättlästa texter för barn

Till medierna hör skriften, som kräver vissa specifika förutsättningar, men också vana och...