Hjärnans utveckling de första 20 åren

Under de första 20 åren av en människas liv utvecklas hjärna och därmed våra förutsättningar.

Aadu Ott, professor i ämnesdidaktik berättar med hjälp av illustrativa exempel om hjärnans utvecklingen .

Föreläsninge hölls på läromedelsförfatfarnas årliga konferens april 2011.

I Otts senaste bok När hjärnan får bestämma beskrivs hur forskningen håller på att revolutionera vår förståelse av den mänskliga hjärnan.

Behavioristerna uppfattade en gång i tiden hjärnan som en stängd låda, men den lådan står nu öppen - något som kommer att få stora konsekvenser också på det pedagogiska området. När hjärnan får bestämma presenterar den nya neuroforskningen och dess pedagogiska tillämpning inom det som kallas neurodidaktik.

Tack till Aadu Ott som tillåtit filmning.

 

Länkar: