Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Stefan Johansson leder utbildningen och vi andra samtalar om uppgiften att göra världen mer tillgänglig.