Mediet är budskapet

Marshall McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element.