Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion

Regeringen har utsett professor Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion. Han är sedan tidigare ordförande i regeringens Digitaliseringskommission, och verksam som professor vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.