Kerstin föreläser och en av hennes PP prentationer visas

Vad är Begripsam? - Pass 1.

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare har varit projektledare. Här berättar hon hur vi tänkt och arbetat.