Kom med i Dyslexiförbundets mediaprojekt

Sommaren 2009 höll Dyslexiförbundets mediaprojekt en utbildning där ett 20-tal medlemmar...

Sommaren 2009 höll Dyslexiförbundets mediaprojekt en utbildning där ett 20-tal medlemmar deltog. Kursen hölls i Grimslöv i anslutning till Ljungby berättarfestival. Det var en av många aktiviteter i förbundets mediaprojekt och filmen visar hur stämningen är nu när vi försökte lära oss hur man kan uttrycker sig med hjälp av film. Vill du vara med i denna satsning som Dyslexiförbundet FMLS gör för att hitta andra uttrycksmöjligheter än enbart text, hör då av dig. De som deltar är i olika åldrar och de flesta saknar tidigare erfarenhet av att filma. Men det lär vi oss.

Länkar: