Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...