Vi bygger vår hjärna - del 1.

Professor Martin Ingvar berättar om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.
Martin Ingvar i sitt arbetsrum med böcker i bakgrunden

Vi bygger vår hjärna - del 2.

Professor Martin Ingvar berättar om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.