Bild på föreläsarena

Taltidningar och andra tillgängliga medier

Jesper Klein, Maria Nylander och Cecilia Mattson från Myndigheten för tillgängliga medier presenterar sitt arbete med tillgängliga medier.