Nuläget i det internationella standardiseringsarbetet

Fil.lic. Hans Persson vid KTH i Stockholm berättar om nuläget och hur de kognitiva och språkliga frågorna ligger till.

Fil.lic. Hans Persson vid KTH i Stockholm berättar om nuläget och hur de kognitiva och språkliga frågorna ligger till.