Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet, pass 4

Malin Wahlqvist PTS, Karl Erik Westman MfD, Suzanna Petersson Kero FK, Mia Ahlgren HSO, Joakim Uppsäll Sjögren, Begripsam.

Paneldiskussion - Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet (Malin Wahlqvist PTS, Karl Erik Westman MfD, Suzanna Petersson Kero FK, Mia Ahlgren HSO, Joakim Uppsäll Sjögren, Begripsam.)