Opinionsbildning lyckas på sociala medier

Här berättar personer som är ute på sociala medier vad det innebär och de ger råd och tips.

Man mäste våga göra fel och delta i kommunikationen för att lyckas med de sociala medierna. Toleransen är stor.

Filmen är framtagen av Sensus och Folkbildningsrådet 2011.