Personer med dyslexi bra på att hitta svarta hål

Dyslexi innebär att man har har svårt med orden och bokstäverna. Men många som har detta har andra starka talanger.

Professor Kurt Fischer föreläser i denna film om forskare som funnit många "svarta hål" och att de ofta har dyslexi.

"Vi vet mycket om vad dessa personer har för problem, men vi vet mindre om deras talanger", menar Fischer.

Länkar: