Samtal om kognition, språk och standarder

Fil. lic. Hans Persson samtalar med Anita Hildén om behovet av att få med vårt sätt att tänka och vår förmåga att läsa- och skriva i det internationella standardiseringsarbetet.

Blinda och synskadade har länge varit med i internationellt standardiseringsarbete. Därför är det idag en självklarhet att bilder som visas på ofentliga webbsidor ska ha en alttext. En text som förklarar vad bilden föreställer. Men det är inte lika självklart att man ska förstå vad det står eller hur man ska hitta det man söker. Det är ett arbete som behöver utföras och här resonerar specialpedagog Anita Hildén från fungerandemedier med Hans persson som nu doktorerar kring tillgänglighet i förhållande till vårt sätt att tänka.

Länkar: