Sociala medier - källa, konkurrent eller möjlighet?

Peter Pettersson pratar om etablerade v.s sociala medier och ger exempel på bloggar som har lyckats bli etablerade medier.

Peter Pettersson från Aftonbladet menar att tidningarnas satsningar på sociala medier handlar om "if you can't beat them - join them" och berättar om "Obamaeffekten".