Språklig tillgänglighet

Handikappförbunden har en en handbok i att skriva klarspråk.

Handikappförbuden (HSO) ska vara en föregångare när det gäller tillgänglighet. Det gällerockså när de skriver. "Vårt ansvar är att med språket sätta standarden för hur man talarom handikappolitiska frågor. Därför ska vi alltid utgå från principen klarspråk när viskriver.

Den här skrivhandledningen leder oss in i det sättet att skriva och hur vi skatänka när vi skriver.

Se filen till höger

 

Bifogat material: