Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.

Tidsuppfattning innebär t ex att veta vad man hinner göra under en viss tid, att ha en känsla för hur lång ”en stund” är, att ha överblick över veckans dagar/månader/år, se framåt och bakåt i tiden. Att känna sig säker på när det är dags för en viss händelse, kunna välja vad man vill göra och planera sin tid stärker självkänslan.

Psykolog Anders Bond har utvecklat Kvarturet som illustrerar tid med prickar. Varje prick representerar en kvart och visar hur många kvartar det är kvar till en aktivitet. På så sätt kan man förstå om det är lång eller kort tid kvar till en händelse. Kvarturet kan signalera när aktiviteten inträffar. På det här sättet kan man själv planera och ta ansvar för kommande aktiviteter.

Länkar: