TT-språket - en språkguide

Bild på TT:s sajt
Till nytta för alla som skriverTT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av press, radio, tv och nyhetssajter på internet.

TT-språket får användas fritt.

Till TT är också en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv kopplad. Gruppen möts regelbundet och ger rekommendationer i aktuella språkärenden.

Mer information finns på deras sida.

Länkar: