Eva Hedberg och Per Hållander framför en affich med Cinemateket

Uppläst textremsa och syntolkning

Att kunna lyssna till textremsan på film och TV har länge varit ett önskemål. Nu har Dyslexiförbundet FMLS gjort det möjligt.