Bild på en grabb som sitter och tänker

ADHD en bräcklig förbindelse

Elkhonon Goldberg, professor i neuropsykologi, om ADHD och ADD.