Utvärdering av personlig vägledning på webben

Företaget Intaktus AB har anlitat deltagarna i Begripsam för att utvärdera sin tjänst. Här visas test och samtal kring det.