Välkommen till en värld med oanade möjligheter - Design För Alla Testet

Design för Alla-testet lanserades på Konstfack i Stockholm den 18 sept 2011. Tillsammans med företagare, designers, politiker och andra intressenter firades att Design för Alla-testet nu sett dagens ljus. Nu finns det tillgänglig för alla.Testet har kommit till i samarbete  mellan Handikappförbundet (som också är intresseorganisation i fungerandemedier), Unicoum - Nordisk Design för Alla Center och Allmänna Arvsfonden.Under lanseringsseminariet presenterade professor och initiativtagaren Lena Lorentzen testet.I filmen berättar hon och andra om vilka möjligheter företag och produktutvecklare kan dra av Det.

Christer Eriksson, som i 30 år utvecklat gym-redskap, berättar vad testet betytt för deras utveckling. Hans genomgång handlar om fysisk tillgänglighet, men testet kan lika bra användas för att utveckla merier och information.

- Jag ser vår metod som en genväg till innovativa lösningar. Det är ett enkelt verktyg som alla kan använda, även de som inte har tidigare erfarenheter av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Vi hoppas att användandet av testet gör att företag och designer tänker mer i termer av inkludera och får upp ögonen för de positiva möjligheterna som finns i form och funktion när man jobbar tätt ihop med användarna, säger Lena Lorentzen.

Testet kommer att vara gratis att använda och finnas tillgängligt i början av oktober på webbplatsen som vi länkar till här.

Länkar: