Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.  

Självförtroendet är å andra sidan inte så dåligt hos studenterna. Idor Svensson resonerar också, utifrån de studier som idag pågår vid Linnéuniversitetet, om könsfördelningen och vad man bör kräva av utbildningsanordnare för att göra utbudet tillgängligt.

Länkar: