Vad är kognition - ett svårt ord?

Svåra ord kan förklaras så att vi förstår vad de betyder. Här gör Cecilia Olsson det.

Ord man inte förstår är oftast svåra. Ett sådant ord är kognition. Men det behöver inte vara svårare än andra ord bara man får det förklarat. På Begripsam-utbildningen i november 2013 förklarade Cecilia Olsson, som är pedagogisk handledare vad kognition betyder.