Vad innebär det att vara experttestare?

Samtalen om vad det innebär att vara experttestare är en del av utbildningen i Begripsam. Här leder Stefan Johansson samtalet.

Projektet Begripsam har snart varat i två och ett halvt år. Under den tiden har våra deltagare utbildat sig i vad det innebär att ha olika funktionsnedsättningar. Vi har också lärt oss testa olika produkter och tjänster. Vid träffen i november 2015 samtalade vi om vilka krav det ställs på experttestare.