Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.

Att föra in begriplighet - språk och kognition - i den internationella standardiseriongen är både viktigt och möjligt. Men det är ett stort arbete som idag bara börjat.