Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser LO-medlemmar generellt mindre än andra grupper.

På bokmässan i Göteborg, hösten 2010, talade bibliotekarien Rebecca Bachmann och författaren Lena Kallenberg om arbetet med boken på arbetsplatsen och det samarbete som kommit tillstånd mellan flera fackförbund, ABF, Sveriges Författarförbund och Svensk Biblioteksförening.

Det handlar om läsbefrämjande verksamhet och här presenterades också en undersökning om arbetsbiblioteken. Rapporten heter Världens utmaning eller hopplöst fall? - en lägesrapport om arbetsplatsbibliotek i Sverige år 2010. Den är skriven av Nina Frid och finns i pdf-filen här intill.

Bifogat material: