Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...

En läsande arbetare

Vid seminariet Boken på arbetsplatsen 2009 läste regissören Arne Andersson delar av sin text...

Läs för mej pappa!

Läsbefrämjande insatser görs på olika håll, inte minst inom fackföreningsrörelsen. IF-Metall...

Att ha nära till böckerna

Våren 2001 frågade facket, på företaget Draka Kabel i Ystad, de anställda...

Boken på arbetsplatsen

Det årliga seminariet Boken på arbetsplatsen arrangeras av LO:s läsfrämjandegrupp, där olika...
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...

Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.

Att skriva arbetets historia

Författarna Bernt-Olov Andersson och Torgny Karnstedt talar om skrivandet och arbetarnas historia.
Lena i talarstolen

Vart styr folkbiblioteken

Författaren Lena Kallenberg talar om folkbibliotekens roll för läsande och bildning.