Det nya lärandet - att aktivera hjärnan maximalt

Hur går lärande till? En modell!

Filosofie doktor John Steinberg talar om lärandet utifrån en modell bestående av tre komponenter - tro, kropp och pedagogik. Föreläsningen hölls på Läromedelsförfattarnas årliga konferens våren 2011.

Tack till John Steinberg som tillåtit filmningen.

Länkar: