John Steinberg föreläser

Det nya lärandet - att aktivera hjärnan maximalt

Hur går lärande till? En modell!
Uta Frith porträtt

Brain Waves

Neurovetenskap: konsekvenser för utbildning och livslångt lärande (På engelska)