Samtal på Umeå utbildningsförvaltning

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.