Forskning från forskningsstiftelsen ALA

ala står för anpassning till liv och arbete.

ala står för anpassning till liv och arbete. Riksförbundet FUB grundade stiftelsen 1964, som ursprungligen bestod av ett inackorderingshem, en skyddad verkstad och forskning knuten till denna verksamhet. ala har sedan 1970 i huvudsak bedrivit forskningsverksamhet, men sedan 2007 bedrivs ingen forskning, utan ett utvecklingsarbete i nära samarbete med FUB är stiftelsens uppgift. ala har ett stor antal rapporter kring den psykologiska och pedagogiska forskning kring utvecklingsstörning som tidigare bedrivits. Rapporterna är framtagna för att sprida kunskaperna till nätverket runt personer med utvecklingsstörning. ala har i sina projekt sökt beskriva funktionsnedsättningen och handikappets karaktär, dess psykologiska konsekvenser för personlighetsutvecklingen, hur individ och miljö samverkar samt hur miljön bör anpassas till personer med utvecklingsstörning har varit en övergripande målsättning. Från dessa projekt finns ett antal rapporter som säljs till utbildningar och andra intresserade. (Bild:Clipart)