Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.
Två barn leker riddare

Om utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och...