Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.

Erika Dahlin är kognitionsvetare och arbetar på Hjälpmedelsinstitutet. Hon har forskat i hur man kan träna upp sitt minne. Resultatet är att man då måste träna på just det man har svårigheter med. Inte helt olikt fysisk träning. Om man vill bli bra på att lyfta tyngder, hjälper det inte att springa många mil.

Länkar: