Om verktyget "Läsaren"

En del i Dyslexiförbundet FMLS och FUB:s portaler är Läsaren.