Om verktyget "Läsaren"

En del i Dyslexiförbundet FMLS och FUB:s portaler är Läsaren.

Läsaren är ett utvecklingsprojekt finansierat av Post- och telestyrelsen, i samverkan med e-Centret AB, samt Dyslexiförbundets och FUB:s två projekten.

Det unika med läsaren är att den utvecklas för olika kanaler: TV, dator och mobiler. Den ska också passa för olika målgrupper. Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, lindrig utvecklingsstörning och synnedsättning. Läsaren ska kunna spela upp en Daisy-produktion i de tre nämnda kanalerna utan att man behöver ladda hem något speciellt insticksprogram. Det är därmed ett trendbrott från tidigare handikappanpassningar där den enskilde brukaren oftast tvingas ladda ner speciella program på sin egen dator.

Läsaren ska finnas tillgänglig för alla som vill använda den. Den utvecklas med så kallad "fri källkod" så att vem som helst kan utveckla och anpassa den för sina behov. Att denna läsare används på www.dyslexi.org och på www.fubkoll.se, och att portalen Fungerande medier lyfter fram den, beror på den utvecklingsmöjlighet den har. Att den kan användas på flera kanaler, den är fri och behöver inte förskrivas som handikapphjälpmedel.

Läsaren utvecklas för tillfället vidare och filmen visar hur man tänkt och arbetat med den.

Meningen är att den ska passa för webbmaterial, inte minst myndighetsinformation.

 

Bifogat material: 
Länkar: