Se och hörböcker

Specialpedagogen Anita Hildén har undersökt möjligheten att läsa och att lära sig läsa med hjälp av e-böcker i Daisy-format med både text och ljud.

Om verktyget "Läsaren"

En del i Dyslexiförbundet FMLS och FUB:s portaler är Läsaren.