Michael beskriver prototypen. På scenen också Anita Hildën och moderatorn Hans von Axelsson

The Ticketmachine - Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper - Pass 8

Michael Wallon från Begripsam beskriver hur han och Erik tagit fram en prototyp.